Jag fyller år! Tjugotre år, för att vara exakt. Och titeln, ja, alltså… Förra året