På sista tiden har jag börjat skaffa allt fler av de saker jag köper begagnat,