Jag som inte ens åker skidor. Men det gör ju hela Erics familj, och hans